โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร มีคุณลูกค้าผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยชี้แนะมาว่าควรมีบริการ ช่วยขออนุญาตการตั้งโรงงาน สักที จะได้ครบวงจร 5555 โดยเราเริ่มในบริการนี้แล้วจ้ะ ก่อนที่จะเราจะได้ของกินแสนอร่อยและแน่ๆ จำเป็นต้องสะอาดปลอดภัยนั้น โรงงาน ผลิตอาหาร พวกเราต้องสร้างโรงงานก่อนใช่มั้ยค่ะ เมื่อก่อนสร้างโรงงานจำเป็นต้องขอการตั้งโรงงาน กันเสียก่อนค่ะ บทความนี้อาจมีประโยชน์ต่อ ท่านผู้ประกอบธุรกิจนะคะ

GMP (Good Manufacturing Practice)

หมายถึง หลักเกณฑ์กระบวนการที่ดีสำหรับการผลิตของกิน เป็นมาตรฐานหรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการผลิตรวมทั้งควบคุมเพื่อให้ผู้สร้างทำตาม และก็ทำให้สามารถผลิตของกินได้อย่างปลอดภัย โดยย้ำการปกป้องคุ้มครองและก็กำจัดการเสี่ยงที่อาจทำให้ของกินเกิดอันตราย เป็นพิษ หรือกำเนิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

GMPเป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วทั้งโลกว่า สามารถทำให้ของกินกำเนิดความปลอดภัย แล้วก็เป็นที่เชื่อใจยอมรับจากผู้ซื้อ โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ด้วยเหตุนี้แม้ประพฤติตามหนทางที่กำหนดได้ทั้งหมด ก็จะทำให้อาหารมีคุณภาพมีความปลอดภัยและตามมาตรฐานโดยหลักการของ GMP จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ทำการ ส่วนประกอบตึก กรรมวิธีการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย แล้วก็มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับจากขั้นตอน เริ่มต้นกำหนดแผนการผลิต

ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการขนส่งจนกระทั่งผู้ใช้ มีระบบระเบียบบันทึกข้อมูล สำรวจและก็ติดตามผลคุณภาพสินค้า รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความปลอดภัยได้คุณภาพเป็นป้อมดวงใจเมื่อถึงมือลูกค้า รวมทั้ง GMP ยังเป็นระบบประกันประสิทธิภาพฐานรากก่อนที่จะส่งผลให้เกิดระบบประกันคุณภาพอื่นๆที่สูงกว่าต่อไป ดังเช่น ISO 9000 และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points)

ประเภทของ GMP

1.GMP สุขลักษณะทั่วๆไป (General GMP) เป็นหลักกฏเกณฑ์ที่เอาไปใช้ปฏิบัติสำหรับอาหารทุกจำพวก

2.GMP เฉพาะสินค้า (Specific GMP) เป็นกฎระเบียบที่เพิ่มจาก GMP ทั่วๆไป

เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการเสี่ยงกับความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์ของกินเฉพาะมากเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ทางสำนักงานภาควิชากรรมอาหารและยาของไทย ได้นำเอาหลักเกณฑ์ของ GMP มาบังคับใช้เป็นข้อบังคับ โดยกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง กรรมวิธีการผลิต เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการผลิต รวมทั้งการเก็บรักษา

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2544 เป็นต้นมา ซึ่งข้อกำหนดตามประกาศฯ (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เป็นมาตรฐานความถูกอนามัยทั่วๆไป ได้ปรับใช้มาจากมาตรฐาน GMP สากลของ CodeX โดยพิจารณาถึงความพร้อมเพรียงของผู้ผลิตในประเทศไทย ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องเงินทุน เวลากับวิชาความรู้ เพื่อผู้สร้างทุกระดับ โดยยิ่งไปกว่านั้นขนาดเล็กกับขนาดกลาง

ซึ่งมีเยอะมากๆสามารถเปลี่ยนแปลงรวมทั้งปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ แต่ว่าดังนี้กฎเกณฑ์ยังคงใกล้เคียงตามหนทางของหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ จำพวกอาหารที่มีการบังคับให้ใช้ GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังเช่น อาหารเสริมสำหรับเด็กแบเบาะกับเด็กตัวเล็กๆ, อาหารเด็กแรกเกิดและอาหารสูตรตลอดสำหรับเด็กอ่อนกับเด็กเล็ก, น้ำแข็ง, นมวัว, นมเปรี้ยว, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, สีผสมอาหาร, ชา, กาแฟ, ของกินสำหรับคนที่ปรารถนาควบคุมน้ำหนัก, ไข่เยี่ยวม้า และก็ข้าวเพิ่มเติมวิตามิน ฯลฯ

กฎระเบียบทั่วๆไป หรือ General GMP

1.ถูกหลักอนามัยของสถานที่ตั้งกับอาคารผลิต สถานที่ตั้งตัวอาคารกับรอบๆใกล้เคียง จะต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้ของกินที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย และอาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการดีไซน์และก่อสร้างที่ง่ายแก่การบำรุงภาวะรักษาความสะอาด รวมทั้งสะดวกในการปฏิบัติการ จะต้องจัดให้มีพื้นที่พอเพียง ต้องแยกรอบๆผลิตของกินออกเป็นสัดส่วน มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อลดอันตรายที่อาจเป็นเพราะเนื่องจากความชื้นหรือฝุ่นผงจากการสร้าง

2.เครื่องมือ เครื่องจักร และก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต จำเป็นจะต้องทำจากวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงคงทน จำนวนเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกับอุปกรณ์จะต้องมีอย่างเพียงพอ แล้วก็สมควรต่อการปฏิบัติงานในแต่ละจำพวก การจัดเก็บเครื่องมือที่ทำความสะอาดและก็ฆ่าเชื้อโรคแล้ว ควรจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน อยู่ในภาวะที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ได้โอกาสเกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองกับสิ่งสกปรกต่างๆ

3.การควบคุมกระบวนการผลิต การทำงานทุกขั้นตอนควรมีการควบคุมตามหลักเขตสุขาภิบาลที่ดี อีกทั้งวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ การผลิต การเก็บรักษา การลำเลียง และขนส่งผลิตภัณฑ์ของกิน

4.การสุขาภิบาล เป็นเกณฑ์สำหรับสิ่งที่อำนวยความสะดวกสำหรับเพื่อการดำเนินการทั้งหลายแหล่ เช่น น้ำใช้ อ่างล้างมือ ห้องสุขา ส้วม ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทางระบายน้ำทิ้ง การคุ้มครองป้องกันและกำจัดสัตว์กับแมลง

5.การบำรุงรักษา แล้วก็กระบวนการทำความสะอาด ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปกป้องการแปดเปื้อนของสารอันตรายสู่ของกิน โดยจำเป็นต้องชำระล้าง ดูแลและก็รักษาเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักร แล้วก็อุปกรณ์สำหรับเพื่อการผลิตให้อยู่ในภาวะที่สะอาด ทั้งก่อนแล้วก็หลังการผลิต

6.เจ้าหน้าที่ ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและก็เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากการปฏิบัติงานและตัวบุคลากร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในรอบๆผลิตต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นวัณโรคในระยะอันตราย โรคผิวหนังที่น่าชิงชังหรือโรคเรื้อน

คุณประโยช์จาก GMP

1.ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ปลอดภัยมีคุณภาพ

2.เป็นแนวทางการผลิต เพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัย ตรงตามที่มาตรฐานระบุ แล้วก็ผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอในทุกๆล็อตการสร้าง

3.ช่วยลดจุดบกพร่องหรือความเบี่ยงเบนที่จะผลิตไม่ได้มาตรฐาน

4.ป้องกันไม่ให้มีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ แล้วก็จัดการกับปัญหามิให้เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมา

5.มีผลต่อประสิทธิภาพอาหารในระยะยาว แล้วก็ช่วยลดทุนการสร้าง

6.มีความสบาย และก็ไม่ยุ่งยากต่อการติดตามข้อมูล

7.มีการควบคุม และรักษามาตรฐานความสะอาด และถูกสุขลักษณะของโรงงาน

8.สร้างความสะดวกไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานในขณะปฏิบัติการ

9.ช่วยสร้างทัศนคติที่ดี และถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน

10.ความคล่องตัวสำหรับเพื่อการดูแล การจัดการ แล้วก็การคาดการณ์งานในโรงงาน

ชนิดอาหารเสริมและคุณประโยชน์

ที่ผู้บริโภคควรจะรู้เดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์คนรักสุขภาพกันเยอะขึ้น กระแสการบริโภคอาหารเสริมจึงเป็นที่นิยมอย่างล้นหลาม ซึ่งอาหารเสริม คือ สินค้าที่มีสารนำมาซึ่งประโยชน์กับร่างกาย ช่วยบำรุงให้สุขภาพดีขึ้น นอกเหนือจากการกินอาหารหลัก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นลักษณะเม็ด เกล็ด ผง แคปซูล หรือของเหลว ล้วนแต่มีจุดหมายสำหรับเพื่อการผลิตมาเพื่อมีผู้ใช้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง แล้วก็ตอนนี้มีอยู่หลายชนิด ถ้าจะแบ่งตามประเภทใหญ่ๆได้ 4 ประเภท ดังนี้

1.สารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ(Herbal)

อาหารเสริมชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากพืชช่วยทำให้บริโภคได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ร่างกายสามารถซึมซับและก็นำไปใช้ผลดีได้ในทันที โดยสกัดจากส่วนต่างๆของพืชแต่ละชนิด ซึ่งบริโภคแล้วไม่เป็นอันตราย ได้แก่ สารสกัดจากถั่วขาว ตะบองเพชร ผลสมแขก ช่วยเรื่องลดความอ้วน , น้ำมะเขือเทศช่วยในเรื่องผิวพรรณ , ขมิ้นชัน ลดไขมันในเลือด , กัวกัม ใยอาหารแบบเป็นผงช่วยลดน้ำตาลที่อยู่ในเลือด ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย, สาหร่ายเคลป์ ป้องกันรวมทั้งสามารถรักษาโรคคอพอก ,ใบแปะก๊วย ช่วยทำนุบำรุงสมองรวมทั้งความจำ ฯลฯ

2.มัลติวิตามิน(Multivitamins)

มัลติวิตามิน ก็คือ วิตามินรวมทั้งแร่ธาตุต่างๆที่สำคัญต่อสุขภาพร่างกาย ที่น่าจะได้รับอย่างเหมาะสมเพียงพอกับความอยากได้เพื่อช่วยทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ร่างกายแข็งแรง เพิ่มภูมิคุ้มกัน อย่างเช่น วิตามินต่างๆแคลเซียม ธาตุเหล็ก แล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นต้องกลุ่มนี้จะต้องรับประทานอาหารเสริมเพิ่ม เพราะว่าถ้าหากขาดจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆได้ คนบางกรุ๊ปมีปัญหาเรื่องผิวพรรณก็เลยใช้กรรมวิธีฉีดมัลติวิตามินเข้าเส้นเลือด ผลที่ได้นอกจากเรื่องผิวดียิ่งขึ้น ก็คือตับสะอาด ชะลอวัยอีกด้วย แม้กระนั้นแนวทางแบบนี้ควรจะอยู่สำหรับเพื่อการดูแลของแพทย์

3.โพรไบโอว่ากล่าวก(Probiotics)

อาหารเสริมโพรไบโอติเตียนกสามารถตอบปัญหาคนสมัยใหม่หวานใจสุขภาพได้ดีมากๆเลยเชียว ด้วยเหตุว่าหาซื้อง่าย ทานง่าย เจอได้จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างเช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว น้ำผลไม้ ไฟเบอร์ เพราะว่าโพรไบโอตำหนิกก็คือสารอาหารชนิดจุลชีพและแบคทีเรีย เป็นประโยชน์นานาประเภท ช่วยให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยให้อารมณ์แจ่มใส ช่วยลดฮอร์โมนความเครียด เมื่อทานอย่างสม่ำเสมอเสมอๆ จุลชีพที่มีชีวิตจะช่วยรักษาสมดุลระหว่างแบคทีเรียที่ไม่ดีภายในร่างกาย ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารและก็ระบบขับถ่ายดี มีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดียิ่งขึ้น

4.กรดอะมิโน(Amino Acid)

กรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีน ซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายคนเรารวมทั้งสัตว์ แต่ว่าบางตัวก็ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ได้โดยร่างกาย แม้กระนั้นได้จากสารประกอบผ่านปฏิกิริยาเคมี จำเป็นจะต้องได้รับเพิ่มจากการทานอาหารต่างๆรวมทั้งที่เป็นอาหารเสริม โดยกรดอะมิโนแต่ละจำพวกมีคุณประโยชน์ต่างกันออกไปแล้วก็มีความสำคัญมากมาย เพราะว่าช่วยทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง

ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณ ชะลอวัย แล้วก็คุณประโยชน์อื่นๆอีกมาก กรดอะมิโนในแบบอาหารเสริมที่นิยมกันมากเป็นต้นว่า สินค้าที่ได้จากเนื้อสัตว์ นม ไข่ และคอลลาเจน ฯลฯเมื่อความต้องการของทุกคนที่เสมือนๆกันหมายถึงอยากสุขสบายจากการที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพแข็งแรง

ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เดี๋ยวนี้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาช่วยปรับชีวิตง่ายขึ้น สามารถตอบแทนการขาดสารอาหารจำพวกใดชนิดหนึ่งได้ ซึ่งรู้ดีว่าประโยชน์นั้นมีมาก แม้กระนั้นแม้ทานมากจนเกินไป อาจมีผลข้างเคียงต่อร่างกายได้ แล้วก็หากจำเป็นจะต้องทานอาหารเสริมจริงๆก็ควรศึกษาเนื้อหาก่อนการบริโภคเสมอ รวมทั้งในบางคน บางประเภทจึงควรหารือแพทย์เฉพาะทาง

museoriver