กรีฑา มีกี่ประเภท

กรีฑา มีกี่ประเภท ความเป็นมาของกรีฑานั้นเป็นที่เชื่อเรื่องกันว่าชาวกรีกยุคโบราณเป็นผู้ริเริ่มการประลองกีฬาและกรีฑากำเนิดขึ้นเมื่อราวๆ 776 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจัดเตรียมพลเมืองของกรีกให้มีสุขรูปบริบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและดวงใจ พร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ อีกสาเหตุผลหนึ่งคือชาวกรีกในสมัยโบราณนับถือเทพเจ้าอยู่หลายๆองค์ และเชื่อว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่บนเขาโอลิมปัสเทพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้บันดาลความสุขหรือความทุกข์ให้แก่ผู้นับหยิบราวกับเป็นผู้ชี้ชะตาของ ชาวกรีก กรีฑา มีกี่ประเภท

ดังนี้ชาวกรีกก็เลยมานะที่จะประพฤติตนให้เป็นที่ได้โปรดปราน ทำความเข้าใจและสนิทสนมกับเทพเจ้า เป็นต้นเหตุให้มีพิธีบวงสรวงหรือทำโฆษกรม ต่าง ๆ เมื่อสำเร็จการบวงสรวงตามพิธีทางศาสนาแล้วจะต้องเกิดการเล่นกีฬาถวาย ณ ลานเชิงเขาโอลิมปัสแค้วนอีลิสเพื่อเป็นการเฉลิมฉพยายามพระเกียรติของเทพเจ้า กรีฑา มีกี่ประเภท

ก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับการปรับปรุงกรีฑากลับมาใน ปี 1896 ในการประลองกีฬาโอลิมปิกฤชมร้อนและฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

ใน ปี 1912 พัฒนาการครั้งที่สองสำหรับในการปรับปรุงกรีฑาเกิดขึ้นเมื่อสหพันธ์กีฬาสมัครเล่นยาวนานาชาติหรือ IAAF ก่อจัดตั้งและด้วยเหตุนี้ก็เลยกลับกลายเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเวลาประเทศในการติดตามปรับปรุงกรีฑายาวนานาชาติ

การก้าวเข้าสู่กีฬาอาชีพมากขึ้นนี้ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะใน ปี 2001 เมื่อสภาคองเกรส IAAF ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนชื่อเรื่องหน่วยงานเป็นสหพันธ์สมาคมกรีฑาช้านานาชาติ (IAAF – International Association of Athletics Federations)

ประเภทของกรีฑา กรีฑา มีกี่ประเภท

กรีฑาจับเป็นกีฬาพื้นฐานในการสร้างความสามารถทางด้านร่างกาย และเป็นกีฬาหลักที่นิยมเล่นและแข่งทั้งในและระหว่างประเทศ จากเนื้อหาข้อตกลงกรีฑาของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นช้านานาชาติ สามารถจัดชนิดและประเภทของกรีฑา ได้เป็น 5 ชนิด ดังนี้

  • กรีฑาจำพวกลู่ (Track Events)
  • กรีฑาจำพวกลาน (Field Events)
  • กรีฑาชนิดเดิน (Walking Events)
  • กรีฑาประเภทถนน (Road Races)
  • กรีฑาชนิดวิ่งข้ามทุ่ง (Cross Country Races)
  • กรีฑาจำพวกลู่ (Track Events)

กรีฑาชนิดลู่ แล้วก็มีการวิ่งในลู่วิ่ง ซึ่งการวิ่งระยะสั้น การวิ่งผลัด และการวิ่งข้ามรั้วแต่ละรายการมีจุดสะดุดตาที่ไม่เหมือนกันออกไป โดยการวิ่งระยะสั้นให้ความตื่นเต้น สนุก การวิ่งผลัดบอกให้เห็นถึงการประสานงานกันเป็นทีม การวิ่งข้ามรั้วเป็นความเกี่ยวเนื่องณ เวลาการวิ่งและการกระโดดแต่การที่บุคคลหนึ่งจะทำการประลอง กรีฑาชนิดลู่ได้ ต้องมีให้ได้ต้องมีทักษะจำเพาะตัวเบื้องต้น จะต้องใช้ความเข้มแข็งสำหรับการฝึกฝนซ้อมที่ถูกเทคนิค และสิ่งสำคัญต้องมีใจรักสำหรับในการวิ่งด้วย

กรีฑาจำพวกลู่สามารถแบ่งแยกการแข่งขันได้ เพราะเหตุนี้

1.1 การวิ่งระยะสั้น ประกอบด้วยการวิ่งระยะทาง 60, 80, 100, 200 และ 400 เมตร

1.2 การวิ่งระยะกลาง ประกอบด้วยการวิ่งระยะทาง 800 เมตร 1,500 เมตรและ 3,000 เมตร

1.3 การวิ่งระยะไกล และก็มีการวิ่งระยะทางตั้งแต่ 5,000 เมตร ขึ้นไป

1.4 การวิ่งผลัด แถมยังมีการวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร

1.5 การวิ่งข้ามรั้ว ชนิดหญิงระยะทาง 100 เมตร 400 เมตร ประเภทชายระยะทาง 110 เมตร 400 เมตร

กรีฑาชนิดลู่

กรีฑาชนิดลู่ คือ กรีฑาประเภทที่จะต้องแข่งกันบนทางวิ่ง หรือถนน หรือบนทางวิ่งที่เรียกว่า “ลู่” ใช้การวิ่งเป็นสำคัญ วินิจฉัยกัน ด้วยความรวดเร็วทันใจและขณะ แบ่งแยกออกเป็น

การวิ่งระยะสั้น ( The Sprints ) นักกรีฑาจะต้องวิ่งในช่องวิ่งเจาะจงตัวตลอดระยะทาง มีระยะทางไม่เกิน 400 เมตร อย่างเช่น

1. วิ่ง 100 เมตร ชาย

2. วิ่ง 100 เมตร หญิง

3. วิ่ง 200 เมตร ชาย

4. วิ่ง 200 เมตร หญิง

5. วิ่ง 400 เมตร ชาย

6. วิ่ง 400 เมตร ผู้หญิง

การวิ่งระยะกลาง ( Middle Distance )ชนิดกรีฑาที่มีระยะทางแข่งเกิน 400 เมตร แต่ไม่เกิน 1,500 เมตร อาทิเช่น

1. วิ่ง 800 เมตร ชาย

2. วิ่ง 800 เมตร หญิง

3. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย

4. วิ่ง 1,500 เมตร ผู้หญิง

การวิ่งระยะไกล ( Long Distance ) มีระยะทางแข่งเกิน 1,500 เมตร ขึ้นไป เป็นต้นว่า

1. วิ่ง 3,000 เมตร เพศหญิง

2. วิ่ง 5,000 เมตร ชาย

3. วิ่ง 10,000 เมตร ชาย

วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง ตัวอย่างเช่น

1. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร สตรี

2. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย

3. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ผู้หญิง

4. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย

5. วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง 3,000 เมตร ( Steeple Chase ) ชาย

วิ่งผลัด ( Relay) ตัวอย่างเช่น

1. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย

2. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง

3. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย

4. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง

 

 

museoriver