ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์

ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์

ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยใช้ขั้นตอนการคิดตรวจดูและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สอดคทดลองกับผลิตภัณฑ์หรือบริการตลอดจนการจัดทำระบบต่าง ๆ มีความต้องการที่จะใช้เป็นวัสดุสำหรับการเนินธุรกิจช่วยให้เว็บของคุณถูกศึกษาและทำการค้นพบเพิ่มมากขึ้นผ่าน Google เพื่อจะช่วยทำให้หน่วยงานธุรกิจสามารถสื่อสารกับกลุ่มจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคธุรกิจดิจิทัลนี้ และเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ คุณจึงติดอันดับการสืบค้นหาในหน้าแรก ๆ

เจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์ไม่เหมือนกันมั๊ย?

ในแง่เคมี แอลกอฮอล์ (Alcohol) คือสารคลุกเคล้ากันอินทรีย์ ที่มีหมวดไฮดรอกซิล (-OH) ต่อกับอะตอมคาร์บอนของหมวดแอลคิลหรือหมวดหมู่ที่แทนแอลคิล สูตรทั่วๆไปของแอลกอฮอล์แบบอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน (สารประสมไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสายตรง) คือ CnH2n+1OHรับผลิตอาหารเสริม ขั้นต่ำน้อย โรงงานผลิตอาหารเสริม สร้างแบรนด์อาหารเสริม

เมทานอล (Methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl alcohol) มีสูตรองค์ประกอบแบบย่อ CH3OH เป็นของเหลวใส ระเหยง่าย เป็นพิษ นิยมใช้เป็นตัวทำละลาย และใช้เป็นเชื้อเพลิง ในธรรมชาติ เมทานอลสำเร็จิตภัณฑ์จากการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียหลายจำพวก โรงงานผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งเมทานอลจะระเหยออกสู่อากาศภายนอก แล้วสลายตัวได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ โดยธรรมดานั้นเมทิลแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ชนิดมีพิษ ใช้สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดให้แสงสว่าง หรือปนกับทินเนอร์เพื่อผสมแลคเกอร์แต่ห้ามใช้กับร่างกาย จากคุณลักษณะของเมทิลแอลกอฮอล์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะแสดงตัวได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่ควรที่จะนำเอาแอลกอฮอล์ทั้ง 2 ประเภทมาใช้แทนกันเนื่องด้วยจะทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตค่าแรงงาน เนื่องมาจากเมทิลแอลกอฮอล์ถ้าเอามาใช้ล้างแผล แอลกอฮอล์จะซึมเข้าไปมากๆ อาจจะเป็นผลให้ผู้ดื่มตาบอดหรือถึงตายได้

เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) (สูตรเคมี C2H5OH) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากการนำเอาพืชมาหมักเพื่อจะเปลี่ยนแปลงแป้งเป็นน้ำตาล แล้วต่อจากนั้นก็เลยเปลี่ยนแปลงจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ โดยใช้เอนไซม์หรือกรดบางประเภทช่วยย่อย เมื่อส่งผลให้เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% โดยการกลั่น จำนวนมากสร้างจากพืช สองชนิดคือ พืชประเภทน้ำตาล ได้แก่อ้อย บีทรูท และพืชประเภทแป้งยกตัวอย่างเช่น มันสำปะข้างหลัง ข้าว ข้าวโพด ฯลฯ

โดยธรรมดาหากเอ่ยถึงแอลกอฮอล์โดยมากจะยกตัวอย่างถึงเอทิลแอลกอฮอล์แทบจะเพียงอย่างเดียว หรือเรียกมีอีกอย่างว่า grain alcohol ซึ่งเป็นของเหลวที่ไร้สี ไร้กลิ่น และสามารถระเหยได้ ซึ่งมีสาเหตุจากการหมักน้ำตาล นอกเหนือจากนั้นนี้ยังสามารถใช้กล่าวอ้างถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุของคำว่าโรคพิษสุรา (Alcoholism)

ข้อสรุปวิธีการใช้แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อควรเป็นจำพวกไหน

1. เมทิลแอลกอฮอล์นั้นมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่ต่ำ และมีพิษที่เร่าร้อนต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง ไม่ควรที่จะนำมาใช้แทนเอทิลแอลกอฮอล์โดยเด็ดเดี่ยว

2. เพื่อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนั้นควรจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อยู่ที่ 70% เป็นอย่างต่ำ ก็เลยจะมีฤทธิ์สำหรับการฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสได้

วิธีการใช้สินค้าเจลล้างมือ

1. หากใช้เป็นครั้งแรกควรทดสอบการแพ้ก่อน โดยการทาสินค้าปริมาณนิดหน่อยที่รอบๆท้องแขนแทอดทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง พินิจความผิดปกติ ดังเช่นว่า ผื่นแดง เจ็บแสบเจ็บปวดร้อน บวม

2. เทสินค้าเจลล้างมือ 2-3 มิลลิลิตร บรรจุลงในฝ่ามือ ถูให้ทั่วทั้งคู่มือเป็นเวลาประมาณ 20 วินาที และปล่อยให้แห้งในอากาศ

3. ควรที่จะเก็บผลิตภัณฑ์เจลล้างมือในภาชนะปิดสนิท ในบริเวณที่ผิดแสงแดด หรือรอบๆที่ร้อน เนื่องจากว่าจะท้าให้แอลกอฮอล์ระเหย และความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อาจลดน้อยลงได้

เอทานอล แยกแยะเป็น 2 จำพวกกว้างใหญ่ๆ

1. Anhydrous Ethanol (เอทานอลแบบแห้ง) คือ เอทานอลที่ผ่านกรรมวิธีทำให้บริสุทธิ์โดยมีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ 99% ขึ้นไปสามารถนำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรถยนต์ได้Denatured anhydrous ethanol เอทานอลที่เติมสารแปรสภาวะลงไปเพื่อให้เอทานอลนั้นไม่สามารถกินได้
Indentured anhydrous Ethanol เอทานอลบริสุทธิ์ที่ไร้สิ่งรวมตัวกันปนลงไป สามารถใช้กินได้

2. Hydrous Ethanol (เอทานอลแบบเปียก) คือ เอทานอลที่ผ่านการหมักและกลั่นโดยยังไม่ผ่านกรรมวิธีการแยกน้ำ มีน้ำผสมมากยิ่งกว่า 5% ขึ้นไป ใช้เป็นเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ได้สำหรับผู้สร้างเจลล้างมือ ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์  หรือบุคคลทั่วไปมักจะใช้เป็น hydrous ethanol ด้วยเหตุว่าต้องนำเอทานอลมาเติมน้ำให้ได้ 70% อยู่ดี จึงไม่มีคุณประโยชน์ที่จะต้องผ่านกรรมวิธีแยกน้ำออก ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวใช้พลังงานและรายการที่ต้องจ่ายสูง
ประโยช์จากเอทานอล

ฆ่าเชื้อโรคได้ดี : เจลล้างมือ สเปรย์ฆ่าเชื้อ

ตัวทำละลาย เป็นตัวทำละลายทีดีมาก ราคาถูก ไม่มีอันตราย
ใช้ผสมในเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มค่าออกเทน
สารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยาเคมีหลายหมวด ตัวอย่างเช่นการสร้าง น้ำส้มสายชู (Acetic acid)

เอทานอลมีเหตุที่เกิดจากอะไร

เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่มีเหตุที่เกิดจากกระบวนการหมักพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย ข้าวโพด และมันสำปะข้างหลัง เป็นต้น โดยเปลี่ยนจากโมเลกุลของน้ำตาลด้วยขั้นตอนการหมักของยีสต์ แล้วหลังจากนั้นผ่านกระบวนการกลั่นเพื่อให้ได้เอทานอล จำนวนมากจากทำการกลั่นทำให้ได้ เอทานอล 95 และมาเติมสารที่ทำให้กินไม่ได้ เรียกกว่าขั้นตอนการ denature หากต้องการความบริสุทธิ์ที่สูงมากขึ้น จะถูกนำไปผ่านกระบวนการแยกน้ำโดยการใช้โมเลกูล่าร์ซีพ (molecular sieve separation)

สำหรับในการผลิตเจลล้างมือต่างๆ ผู้ผลิตนิยมจะนำ เอทานอล 95 มาประกอบจางด้วยน้ำ และเติมสารอื่นๆ เพื่อจะคุณลักษณะเฉพาะเช่น Glycelene (กลีเซอรีน) Propylene Glycol (โพรพิลีนไกลคอล) จนได้ความเข้มข้น แอลกอฮอล์ 70%

สเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้าเอาไว้ทำอะไร ตอบทุกคำถามได้ตรงนี้เล้ยยย !

น้ำแร่ ก็คือ น้ำที่มีต้นเหตุที่เกิดจากการซึมผ่านของดินและหินโดยจะมีแร่ธาตุต่างๆ สะสมอยู่ ซึ่งแร่ธาตุนั้นๆ จะต้องเป็นแร่ธาตุที่มีสาระต่อร่างกายนะคะ เป็นต้นว่า โซเดียม แคลเซียม ฟลูออไรด์ โพแทสเซียม ซิลีเนียม นั่นเองจ้า
และนี่คือชนิดของน้ำแร่น้ำแร่นั้นมีหลายหมวดหมู่ อันนี้เป็นแยกตามอุณหภูมินะ ถ้าแยกย่อยตามปริธาตุก็จะมีอีกหลายจำนวนเลยล่ะ
-ประเภทเย็น เป็นต้นว่า น้ำแร่นั้นมีหลายหมวดหมู่ค่ะ ทั้งประเภทเย็น (Cold) มีอุณหภูมิต่ำลงยิ่งกว่า 20 องศา เย็นสุดๆ
-ชนิดอุ่น (จากข้อมูลไม่ได้ชี้เฉพาะองศาไว้ คิดว่าคงจะอุ่นๆ อ่ะแหละ)
-น้ำแร่ชนิดร้อนนั้นเรียกว่า “น้ำพุร้อน” (Natural Hot Springs) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีน้ำร้อนไหลขึ้นมาจากเกรดใต้ดินของโลกที่ยัง คงจะมีความร้อนอยู่
-ชนิดร้อนจัด (Hyper Thermal) ซึ่งอุณหภูมิมากกว่า 42 องศาขึ้นไป ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ อันนี้ก็ร้อนไปนะ

อันแรกก็คือน้ำแร่กับการเป็นสกินแคร์ (Skincare)

ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยคงจะคิดว่า มันก็แค่ฉีดเพื่อจะให้สดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายแต่จริงๆ แล้วมันมีสาระมันเยอะมากๆกว่านั้น
-น้ำแร่ฉีดหน้าที่ดีต้องมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ เพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวหนัง หลักเกณฑ์ก็เลยเหมาะสมกับคนเป็นสิวและผิวแพ้ไม่ยาก
-ลดการอักเสบของสิวและรอยสิว และก็ช่วยให้ผิวแข็งแรง แถมยังลดการระคายเคืองอีกด้วยนะ
-หลังจากที่เพื่อที่จะนๆ ล้างหน้าเสร็จจำเป็นที่จะต้องฉีด MNR เพื่อจะล้างน้ำประปาออกมาจากผิว และปรับค่า PH ของหน้าเพื่อการบำรุงขั้นถัดไป
-สเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้าฉีดหน้าสามารถใช้ฉีดก่อนการมาส์กหน้าชนิดให้ความชุ่มชื่น เพื่อได้ช่วยยืดช่วงเวลาวิธีการใช้มาส์กให้ยาวนานขึ้น และเพื่อที่จะความออมและคุ้มจ้ะ
-แน่นอนว่าตอนนี้และทุกๆ ระหว่างของสยามประเทศแดดจัดมว๊าก ผิวปิ๊กก้าเนี่ยเกือบจะมั๊ย้เลยขณะที่ต้องออกแดด ดังนั้นขอนำเสนอว่าณ เวลาพวกเราออกไปข้างนอกพวกเราพกไปฉีดตัวด้วย จะรู้สึกได้เลยว่าผิวแดงลดน้อยลง
-เพื่อเพื่อนๆ คนไหนกันแน่ที่มีผิวผสมจะมันมากๆ รอบๆ T-Zone ให้ใช้น้ำแร่ฉีดหน้าฉีดกันตอนบ่ายๆ นะคะ จะช่วยเพิ่มเติมอีกความชุ่มชื่น และลดความมันระหว่างวัน เนื่องจากผิวมีสมดุล ร่างกายเลยผลิตน้ำมันลดลงนั่นเอง

HOME