กรีฑา มีกี่ประเภท

กรีฑา มีกี่ประเภท ความเป็นมาของกรีฑานั้นเป็นที่เชื่อเรื่องกันว่าชาวกรีกยุคโบราณเป็นผู้ริเริ่มการประลองกีฬาและกรีฑากำเนิดขึ้นเมื่อราวๆ 776 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจัดเตรียมพลเมืองของกรีกให้มีสุขรูปบริบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและดวงใจ พร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ อีกสาเหตุผลหนึ่งคือชาวกรีกในสมัยโบราณนับถือเทพเจ้าอยู่หลายๆองค์ และเชื่อว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่บนเขาโอลิมปัสเทพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้บันดาลความสุขหรือความทุกข์ให้แก่ผู้นับหยิบราวกับเป็นผู้ชี้ชะตาของ ชาวกรีก กรีฑา มีกี่ประเภท ดังนี้ชาวกรีกก็เลยมานะที่จะประพฤติตนให้เป็นที่ได้โปรดปราน ทำความเข้าใจและสนิทสนมกับเทพเจ้า เป็นต้นเหตุให้มีพิธีบวงสรวงหรือทำโฆษกรม ต่าง ๆ เมื่อสำเร็จการบวงสรวงตามพิธีทางศาสนาแล้วจะต้องเกิดการเล่นกีฬาถวาย ณ ลานเชิงเขาโอลิมปัสแค้วนอีลิสเพื่อเป็นการเฉลิมฉพยายามพระเกียรติของเทพเจ้า

Read more