fof plus

fof plus  อุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้งแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่ fof plus รวมทั้งดีมากกว่าที่เคยมีมาในช่วงเวลาที่ยังคงขนาดกะทัดรัดรวมทั้งนำเอาได้ ด้วย PUFF BAR รวมทั้ง PUFF GLOW ที่เป็นที่ชื่นชอบอยู่ด้านข้างPUFF รุ่นต่อไปอยู่ที่นี่ PUFF PLUS มี PUFFS เป็นสองเท่าทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ที่มีอายุการใช้แรงงานยาวนานที่สุดในตลาด

Read more