geniustracks

geniustracks ระบบที่สามารถกำหนดตำแหน่งต่างๆได้ทั้งโลกมาจากการคำนวนพิกัดของดาวเทียมเจาะจงพิกัดที่ลอยอยู่ใน อวกาศ geniustracks  – GPS ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System หรือ “ระบบที่สามารถกำหนดตำแหน่งต่างๆได้ทั้งโลก” ตำแหน่งที่ได้นั้น มาจากการคำนวนพิกัดของดาวเทียมเจาะจงพิกัดที่ลอยอยู่ใน อวกาศมากถึง 24 ดวง ทั่วโลก หรือชี้แจงกล้วยๆก็คือ มีดาวเทียวถึง

Read more