สไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่ง

สไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่ง สไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่ง Tom Holland ในฐานะ Spider-Man คนใหม่ ได้รับ feedback ที่ดีจากการเปิดตัวใน Captain America: Civil War เมื่อปีที่แล้ว แล้วฉากเปิดเรื่องของ Spider-Man: Homecoming นี้ก็จะเชื่อมๆจาก Final

Read more